Stort tack!

Tack till alla som på någon sätt har bidragit till samlingen.

FÖRETAG:
Cloetta (pez-figurer)
PEZ – Österike (xxl pez)
Folkets Hus Bio Fagersta (affischer)
UIP Sverige (mineez och DVD-filmer)

PRIVATPERSONER:
Kajsa (UPPSALA, minion-dräkt, vuxen)
Sabina (KALMAR, mcdonalds-figur)
Mille (två figurer)

Har Du något som du vill donera till samlingen?
Skriv till gulaminioner@gmail.com.
    P.s. Jag brukar även skänka vidare alla ev. dubbletter samt andra minionsaker till barn som har det kämpigt.